مهر 28, 1391

8 اشتباه بزرگ شرکتها در انتخاب هدایای تبلیغاتی و سررسید

مهر 19, 1391

آموزش مدیریت زمان و برنامه ریزی

فهرست مطالب1 به چه روشی برنامه ریزی انجام دهیم؟2 کارکرد اتوماتیک هدف گذاری3 مهارتی بنام مدیریت زمان4 تاثیر قانون 20-40-60 در موفقیت5 مدیریت زمان با برنامه […]
اردیبهشت 14, 1392

توضیحات در مورد عکاسی صنعتی

عکس به عنوان یک عنصر اساسی و مهم در طراحی گرافیک به شمار می رود. در محاورات روزمره و مکالمات افراد غیر حرفه ای، از عکاسی حرفه ای تبلیغات به عنوان عکاسی صنعتی نام رده می شود. در واقع منظور تهیه عکس از محصولاتی است که در صنایع تولید می شود یا عکسی که از خطوط تولید صنایع تهیه می شود.