دوشنبه , 3 آبان , 1400

مشاوره رایگان: 09121553166 | 02122010070

آرشیو روزانه: مهر 11, 2021

پرسونای مخاطب و اهمیت آن در تبلیغات!

شما که مدیر یک کسب و کار هستید نباید تصور کنید مشتری یا مخاطبانتان مانند شما فکر می‌کنند. این فکر که خریدار مانند شما...

Most Read

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]